Zateplenie rodinného domu so štátnym príspevkom

Zateplenie rodinného domu so štátnym príspevkom

Máte rodinný dom, postavený pred 1. januárom 2013 a uvažujete o jeho zateplení? Ak áno, a vyberiete si niektorý z fasádnych zatepľovacích systémov Sto, v súčinnosti s vami pripravíme všetky potrebné dokumenty a zdarma vám pomôžeme získať štátny príspevok.

Program je určený všetkým majiteľom starších rodinných domov (postavené pred 1. 1. 2013, určujúci je dátum prvej kolaudácie alebo povolenia užívania stavby, ak nemáte, vek domu vám môže potvrdiť aj obecný/mestský úrad alebo znalec svojim posudkom). Jeho organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia a program je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Jeho cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Jeho cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Pri dobrom zateplení dostanete až 19 000 EUR

Základnou podmienkou získania štátneho príspevku sú také opatrenia, ktoré povedú k úspore energie minimálne vo výške 30 % oproti stavu pred obnovou. Výška finančného príspevku poskytovaného v rámci štandardného žiadateľa výzvy je maximálne 60 % celkových oprávnených výdavkov a zároveň neprekročí sumu: 14 000 EUR (úspora primárnej energie bude oproti stavu pred obnovou na úrovni 30 až 60 %) alebo 19 000 EUR (úspora primárnej energie bude viac ako 60 %). Z príspevku môžete financovať aj vypracovanie projektovej dokumentácie či energetického certifikátu. Realizáciu však musíte najskôr financovať z vlastných prostriedkov, prípadne z úveru. Štátny príspevok vám Slovenská agentúra životného prostredia vyplatí až dodatočne.

Chcem zateplenie od Sto

Čo budete potrebovať?

Okrem plnomocenstva, výpisu z registra trestov, dokladu o veku vášho rodinného domu a doložení vlastníctva bankového účtu patrí medzi povinné dokumenty aj dokumenty potvrdzujúce návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB). Takým dokumentom je buď Projektové energetické hodnotenie alebo Energetický certifikát (EC) pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB vr. správy, ktorá tvorí prílohu EC. Projektové energetické hodnotenie je povinné len vtedy, ak obnova podlieha stavebnému povoleniu.

Zatepľujte fasádu so Sto

S návrhom opatrení, potrebnou dokumentáciou a celým procesom od návrhu po realizáciu zateplenia tak, aby ste aj vy získali tento štátny príspevok, vám radi pomôžeme v rámci balíka našich bezplatných služieb. Stačí sa zaregistrovať a všetko Vám radi vysvetlíme. Nemusíte hľadať ani vhodného projektanta či energetického audítora, o to sa tiež postaráme. So Sto tak dostanete podporu od začiatku až do konca, k tomu špičkové riešenie zateplenia fasády, bezproblémovú realizáciu a kompletný servis s dokumentáciou pre Slovenskú agentúru životného prostredia.


 

Fieldset

Kontaktujte nás

V prípade ak chcete vedieť viac o možnostiach zateplenia Vášho rodinného domu vyplňte náš registračných formulár spolu s kontaktnými údajmi a lokalitou kde sa rodinný dom nachádza a pripravíme pre Vás návrh zateplenia domu spolu s cenovou kalkuláciou.