Zateplenie rodinného domu so štátnym príspevkom

Zateplenie rodinného domu so štátnym príspevkom

Máte rodinný dom, postavený pred 1. januárom 2013 a uvažujete o jeho zateplení? Ak áno, a vyberiete si niektorý z fasádnych zatepľovacích systémov Sto, v súčinnosti s vami pripravíme všetky potrebné dokumenty a zdarma vám pomôžeme získať štátny príspevok.

Program je určený všetkým majiteľom starších rodinných domov (postavené pred 1. 1. 2013, určujúci je dátum prvej kolaudácie alebo povolenia užívania stavby (ak nemáte, vek domu vám môže potvrdiť aj obecný/mestský úrad alebo znalec svojim posudkom). Jeho organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia a program je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jeho cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Po dvoch pilotných výzvach prišla na konci marca 2023 tretia výzva, ktorá zateplenie významne zjednodušila. A vďaka balíku bezplatných služieb Sto Slovensko je teraz pre žiadateľa cesta k energeticky efektívnemu bývaniu naozaj veľmi komfortná.

Tretia výzva prináša zjednodušenie a lepšie podmienky

V tretej výzve bude žiadateľovi preplatených maximálne 75 % celkových oprávnených výdavkov a zároveň 15 000 EUR v prípade, že obnovou domu dosiahne úsporu primárnej energie v rozsahu 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou, alebo 19 000 EUR v prípade, že úspora primárnej energie bude viac ako 60 %. Z príspevku môže majiteľ domu financovať aj vypracovanie projektovej dokumentácie či energetického certifikátu. Realizáciu však musí najskôr financovať z vlastných prostriedkov, prípadne z úveru. Štátny príspevok mu Slovenská agentúra životného prostredia vyplatí až dodatočne. Stavebné práce sa pritom vzťahujú na tovary a služby, objednané najskôr 1. februára 2020.

Chcem zateplenie od Sto

Uplatniť môžete aj zateplenie tepelných mostov

V prípade, že miera zateplenia fasády vášho rodinného domu presiahne rámec teplovýmennej plochy konštrukcie a dôvodom bude minimalizovanie tepelných mostov (napríklad pri zateplení soklov, ríms, atiky, štítovej steny ap.), môžete si uplatniť vynútené vedľajšie výdavky. Náklady na zateplenie obvodového plášťa sa kvôli nim môžu navýšiť o maximálne 10 %. Ich realizáciu preukážete fotodokumentáciou a vyjadrením odborne spôsobilej osoby.

Čo budete potrebovať?

K žiadosti podanej v rámci tretej výzvy stačia len tri doklady - občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vyplnenie formulára tak nebude trvať dlhšie ako tridsať minút. Po novom sa už od žiadateľa nebude vyžadovať doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome, čo doteraz znevýhodňovalo veľké množstvo potenciálnych uchádzačov. Pri podávaní žiadosti sa už nevyžaduje ani energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH). Majitelia rodinných domov majú od podpisu zmluvy tri mesiace na ich vybavenie. Navyše, výšku oprávnených nákladov si budú môcť vypočítať aj na kalkulačke.

Štart tretej výzvy je 24. apríla 2023

V tretej výzve by SAŽP chcela zaevidovať až 10-tisíc žiadostí a tým pádom zazmluvniť obnovu 10-tisíc rodinných domov. Žiadosti o poskytnutie prostriedkov je možné predkladať od 24. apríla od 9. hodiny, uzavretie výzvy je naplánované na 28. augusta 2023, alebo sa uzatvorí zaevidovaním 10-tisícej žiadosti. Závisí, čo nastane skôr.

Zatepľujte fasádu so Sto

S návrhom opatrení, potrebnou dokumentáciou a celým procesom od návrhu po realizáciu zateplenia tak, aby ste aj vy získali tento štátny príspevok, vám radi pomôžeme v rámci balíka našich bezplatných služieb. Stačí sa zaregistrovať a všetko Vám radi vysvetlíme. Nemusíte hľadať ani vhodného projektanta či energetického audítora, o to sa tiež postaráme. So Sto tak dostanete podporu od začiatku až do konca, k tomu špičkové riešenie zateplenia fasády, bezproblémovú realizáciu a kompletný servis s dokumentáciou pre Slovenskú agentúru životného prostredia.


 

Fieldset

Získajte bezplatnú cenovú ponuku

Úplne zadarmo pre Vás pripravíme návrh riešenia zateplenia rodinného domu spolu s cenovou kalkuláciou. Stačí vyplniť náš registračný formulár a bude Vás kontaktovať jeden z našich špecialistov a dohodne si s Vami termín zamerania a obhliadky fasády Vášho rodinného domu.