Pokiaľ hovoríme o zateplení domu ako celku, rozoznávame delenie na vonkajšie a vnútorné zateplenie, pričom u vonkajšieho možno zatepliť objekt pomocou kontaktného zatepľovacieho systému ETICS a formou odvetrávanej fasády.

Systémy pre vnútorné zateplenieExistujú budovy (napr. historické), pri ktorých by uplatnenie vonkajšieho zatepľovacieho systému poškodilo vzhľad objektu alebo u nich samotné vonkajšie zateplenie nestačí a je vhodné ho kombinovať s vnútorným zateplením. V takom prípade si investor môže vybrať stropný zatepľovací systém, ktorý tepelne izoluje stropy nad nevykurovanými priestormi. Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti, nehorľavosť a 100% recyklovateľnosť charakterizujú minerálny systém vnútorného zateplenia.

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémyMedzinárodne sú označované skratkou ETICS (external thermal insulation composite system) a na Slovensku predstavujú najrozšírenejšiu technológiu zlepšovania tepelno-technických parametrov obvodových plášťov budov. Dnes už aj laik vie, že u týchto systémov zabezpečuje tepelno-technické parametre vrstva tepelnej izolácie, ktorá môže byť v zatepľovacích systémoch tvorená z väčšiny tuhých tepelných izolácií na trhu. Zvyčajne to je penový polystyrén, dosky alebo lamely z minerálnych vlákien, drevovláknité dosky, prípadne ďalšie materiály. Typ použitého izolantu, stierkových hmôt, výstuže a omietok definuje aj jednotlivý kontaktný fasádny systém. Pozícia najúspešnejšieho fasádneho systému na svete patrí systéme StoTherm Classic, o ktorom sme podrobnejšie písali tu.

Predsadené prevetrávané zatepľovacie systémy
Medzi širokou verejnosťou nie sú ich výhody dostatočne známe, čiastkovou prekážkou môže byť aj ich vyššia cena (v porovnaní s „klasikou“ ako je ETICS), ale ich výhody sú značné a architekti a skúsení investori ich radi využívajú. Vďaka konštrukčnému oddeleniu izolácie a obvodového plášťa s ochranou pred vplyvmi počasia sú predsadené odvetrávané systémy energeticky veľmi účinné, trvanlivé a ekonomicky efektívne. Konštrukcia tohto fasádneho systému navyše zabezpečuje, že vlhkosť je trvalo odvádzaná stúpajúcim prúdením vzduchu a stena zostáva suchá. To nielenže chráni celú konštrukciu, ale tiež garantuje funkčnosť izolačnej vrstvy. Prepracovaný systém tiež chráni tepelnú izoláciu pred účinkami počasia. Oddelenie obvodového plášťa od nosnej konštrukcie zlepšuje spolu s izoláciou aj index vzduchovej nepriezvučnosti, čo výrazne redukuje vnímaný hluk.

V prípade záujmu o zateplenie Vášho rodinného domu, prosím využite náš dopytový formulár a my Vás budeme v najbližšom možnom termíne kontaktovať.