Ako vybrať vhodný izolant

Ako izolácia sa v dnešnej dobe používajú predovšetkým tri druhy materiálov:

  • expandovaný polystyrén,
  • minerálna vlna,
  • fenolická pena.

Najbežnejším izolantom pre ETICS je expandovaný polystyrén inak označovaný ako EPS. Medzi jeho najväčšie výhody patria veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, priaznivá cena a výborná spracovateľnosť. Oproti minerálnej vlne má EPS horšie paropriepustné vlastnosti a je neľahko horľavý.
Brať do úvahy paropriepustnosť použitého izolantu je dôležité predovšetkým pri starších budovách s vlhkou prevádzkou.

Hlavnými výhodami minerálnej vlny je jej nehorľavosť a paropriepustnosť. Oproti ostatným materiálom má však horšiu spracovateľnosť a je o niečo drahšia. Na trhu sa vyskytujú buďto dosky z pozdĺžnym vláknom alebo lamely s kolmou orientáciou vlákien. Rozdiely medzi nimi z hľadiska úžitkových vlastností sú zanedbateľné.

Vhodná hrúbka izolantu

Pokiaľ ste vybrali vhodný izolant, prichádza na rad voľba vhodnej hrúbky. Všeobecne platí pravidlo, že čím hrubší izolant zvolíte, tím dosiahnete vyšších tepelných úspor.

Pozor na to, že s hrúbkou izolácie, ktorá je vyššia ako 20 cm rastú náklady skokovo.

Ideálna hrúbka tepelnej izolácie je teda taká, aby sme po odčítaní investície do zateplenia dosiahli čo najvyšších úspor z hľadiska prevádzkových nákladov na vykurovanie a teda maximálne finančné úspory, ale zároveň aby sa návratnosť celej investície nepremietla až v živote vnúčat.

Výber hrúbky izolantu na zateplenie rodinného domu

Optimálna hrúbka izolácie závisí na celom rade faktorov

  • Pôvodnom súčiniteli prestupu tepla danej konštrukcie.
  • Cene kompletnej skladby zatepľovacieho systému.
  • Aktuálnej cene energií.
  • Predpokladanom raste cien energií.

Z hľadiska návratnosti investície je teda najvýhodnejšie použiť izoláciu o hrúbke medzi 12 až 20 cm, pokiaľ je predpokladaný medziročný nárast cien energie asi 3%. V takom prípade sa ekonomická efektivita zateplenia v rozmedzí tejto hrúbky izolantu príliš nelíši.

Vo všetkých ohľadoch je vždy potrebné posudzovať jeden konkrétny objekt zvlášť a vykonať výpočty, ktoré jasne určia, aký typ izolantu a hrúbka je pre danú budovu najvhodnejšia.

Mám záujem o kalkuláciu

KONTAKTUJTE MA
close slider

Pošlete nám svoj kontakt, ozveme sa vám.