Vyber vhodné fasady

Fasáda tvorí dom a pri jej voľbe si všetci prajeme, aby aj po rokoch vyzerala stále ako nová. Pri realizácii zateplenia rodinného domu je teda dôležité rozhodnúť sa pre správny typ omietky. Každý dom je unikátny s ohľadom na lokalitu, prostredie alebo typ stavby, preto je tiež voľba omietky veľmi individuálna záležitosť, ktorú je vhodné konzultovať už pri návrhu zateplenia rodinného domu.

Pri výbere farebného odtieňa fasády je však potrebné myslieť i na riziká s tým spojené. Každý farebný odtieň má svoj tzv. koeficient svetelnej odrazivosti (HBW), ktorý určuje, ako veľmi daný odtieň odráža svetlo. Odtiene s nízkym koeficientom (najmä tmavé odtiene), môžu mať za následok prehrievanie fasády a narušenie jej vnútorných štruktúr.

Výber omietok je takmer nevyčerpateľný, omietky od spoločnosti Sto sú dostupné v najrôznejších zrnitostiach a farbách, pre takmer každý druh podkladu a účel použitia. Najpoužívanejšími typmi tenkovrstvých omietok podľa druhu spojiva sú:

Minerálne omietky, dodávané vo forme suchých zmesí, ktoré je potrebné na stavbe ešte rozriediť do tekutého stavu. Medzi ich výhody patrí vysoká paropriepustnosť a pomerne nízka cena. Nevýhodou je však potreba nechať omietku vyzrieť a až potom na ňu aplikovať ochranný fasádny náter.

Organické omietky patria spolu so silikónovými omietkami medzi najpoužívanejšie. Hlavnou prednosťou organickej omietky je jej odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tvorbe trhlín.

Silikónové omietky sa radia medzi najvýhodnejšie varianty povrchových úprav budov. Silikónové omietky od spoločnosti Sto sú charakteristické dlhodobou životnosťou, vysokou paropriepustnosťou a stálofarebnosťou, ktorá zaručí, že Váš domu bude i po niekoľkých rokoch vyzerať stále ako nový.

Silikátové omietky sú často používaným variantom pre povrchovú úpravu zatepľovacích systémov. Aplikácia silikátových omietok však býva (v závislosti od odtieňa omietky) veľmi náročná a vyžaduje dokonale pripravený podklad.

Vizualizace fasády

Vizualizácia fasády Vášho domu

S ohľadom na širokú farebnú škálu a možnosti riešenia je dôležité mať predstavu o tom, ako by Vami zvolená farba na fasáde vyzerala. Jednou zo služieb, ktorú spoločnosť Sto zadarmo ponúka je možnosť grafického návrhu fasády ešte pre jej samotnou realizáciou. Na vizualizácii môžete vopred vidieť, ako bude vyzerať vaša nová fasáda.

KONTAKTUJTE MA
close slider